Zapytania ofertowe 2017

Zapytanie ofertowe 14/2017 z dnia 31.05.2017r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi opracowania Studium wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, dla przedsięwzięcia zintegrowanego „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF”. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

© Copyright 2017 Stowarzyszenie ROF
Wykonanie / hosting - Pro3W
  • Data aktualizacji: 2017-11-23 09:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 348 082