Aktualności

WYDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW WNIOSKI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU MOŻNA SKŁADAĆ DO DNIA 20 PAŹDZIERNIKA BR. Komunikat Uwaga: przypominamy, że ilość średniorocznie zużytej energii elektrycznej powinna zostać wyliczona i zadeklarowana przez Mieszkańca na podstawie wzoru określonego w Regulaminie naboru wniosków. Dotyczy to zarówno informacji zawartej w Karcie weryfikacji technicznej, jak i wniosku przystąpienia do Projektu (w pozycji "Roczna ilość zużywanej energii elektrycznej" należy wpisać średnioroczne zużycie energii wyliczone na podstawie wzoru w Regulaminie naboru wniosków). Liczba dni przedłożonego okresu zużycia energii powinna wynikać z faktycznej ilości liczby dni (a nie z aplikacji automatycznie zliczających okresy). ZALECA SIĘ, ABY BEZPOŚREDNIO PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU POBRAĆ AKTUALNE DOKUMENTY ZE STRONY INTERNETOWEJ rof.org.pl

WYDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW

WNIOSKI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU MOŻNA SKŁADAĆ DO DNIA 20 PAŹDZIERNIKA BR.

W związku z pojawianiem się nieprawdziwych informacji na temat projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w niektórych mediach, przypominamy, że AKTUALNE DOKUMENTY i WSZYSTKIE INFORMACJE dotyczące Projektu znajdują się na stronie www. rof.org.pl oraz na stronach Gmin ROF.

Komunikat

Uwaga: przypominamy, że ilość średniorocznie zużytej energii elektrycznej powinna zostać wyliczona i zadeklarowana przez Mieszkańca na podstawie wzoru określonego w Regulaminie naboru wniosków. Dotyczy to zarówno informacji zawartej w Karcie weryfikacji technicznej, jak i wniosku przystąpienia do Projektu (w pozycji "Roczna ilość zużywanej energii elektrycznej" należy wpisać średnioroczne zużycie energii wyliczone na podstawie wzoru w Regulaminie naboru wniosków). Liczba dni przedłożonego okresu zużycia energii powinna wynikać z faktycznej ilości liczby dni (a nie z aplikacji automatycznie zliczających okresy).


Nabór wniosków przystąpienia do projektu odbywać się będzie w dniach 11 września  - 20 października 2017 roku, w godzinach pracy poszczególnych Urzędów Miast/Gmin

 

Lp.

Gmina

Adres

Pokój

Godziny przyjmowania wniosków

1

Gmina Boguchwała

Urząd Miejski w Boguchwale
ul. Doktora Tkaczowa 134,

36-040 Boguchwała

pok. nr 16

godziny pracy urzędu

2

Gmina Chmielnik

Urząd Gminy w Chmielniku

Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50

pok. nr 23 i 37

godziny pracy urzędu

3

Gmina Czarna 

Urząd Gminy w Czarnej,

Czarna 37-125 Czarna 260

pok. nr 5

godziny pracy urzędu

4

Gmina Czudec 

Urząd Gminy w Czudcu,

ul. Starowiejska 6, 38-120

pok. nr 10

godziny pracy urzędu

5

Gmina Głogów Małopolski 

Urząd Miejski w Głogowie Młp.,

ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Młp.

pok. nr 4

godziny pracy urzędu

6

Gmina Krasne

Urząd Gminy w Krasnem,

36-007 Krasne 121

pok. nr 3

godziny pracy urzędu

7

Gmina Lubenia

Urząd Gminy w Lubeni,

36-042 Lubenia 131

pok. nr 26

godziny pracy urzędu

8

Gmina Łańcut

Urząd Gminy w Łańcucie,

ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut

pok. nr 33

godziny pracy urzędu

9

Gmina Miasto Łańcut

Urząd Miasta Łańcut,

Plac Sobieskiego 18

37-100 Łańcut,

pok. nr 22

godziny pracy urzędu

10

Gmina Miasto Rzeszów

Urząd Miasta Rzeszowa,

pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

pok. nr 43

godziny pracy urzędu

11

Gmina Świlcza

Urząd Gminy w Świlczy,

36-072 Świlcza 168

pok. nr 22

poniedziałek w godzinach 8:00 – 16:30

wtorek – piątek w godzinach 8:00 – 13:30

12

Gmina Trzebownisko

Urząd Gminy w Trzebownisku,

36-001 Trzebownisko 976

pok. nr 5.

godziny pracy urzędu

13

Gmina Tyczyn

Urząd Miejski w Tyczynie,

Rynek 18, 36-020 Tyczyn

pok. nr 28 i 29

godziny pracy urzędu

Wszelkie materiały i informacje dotyczące projektu, w tym zasad naboru i udziału w projekcie dostępne są na stronie internetowej Lidera Projektu (Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego) rof.org.pl  oraz na stronach internetowych Urzędów Miast/Gmin właściwych dla Partnerów (Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego). Prosimy o bieżące i uważne śledzenie stron internetowych wskazanych powyżej, ponieważ to tylko za ich pośrednictwem będą przekazywane wszelkie i wiążące informacje (w tym tych o zmianach) dotyczące projektu.

 

Zasady udziału Mieszkańców w projekcie określa Regulaminem naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF (załącznik: Materiały_projekt_OZE_parasolowy) – projekt parasolowy” – prosimy o zapoznanie się
z regulaminem!

 

W przypadku pytań związanych z udziałem w projekcie prosimy o kierowanie ich wyłącznie drogą elektroniczną na adres: oze@rof.org.pl. Odpowiedzi na pytania będą publikowane wyłącznie w drodze elektronicznej na stronie internetowej Lidera Projektu rof.org.pl.

 

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” określającym zasady uczestnictwa Mieszkańców w Projekcie, wraz z załącznikami.

Opis dotychczas dokonywanych zmian znajduje się TUTAJ.

Osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniach dotyczących instalacji fotowoltaicznych zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi prezentowanymi podczas szkoleń (materiały szkoleniowe_do pobrania).

 

Szkolenia współfinansowane są środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.

 

 

© Copyright 2017 Stowarzyszenie ROF
Wykonanie / hosting - Pro3W
  • Data aktualizacji: 2017-09-22 14:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 256 429