Projekty w ramach EFRR w trybie pozakonkursowym

Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF

Lider projektu: Stowarzyszenie ROF, liczba partnerów projektu – 7, tytuł projektu „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF” w ramach działania 1.5 SzOOP RPO WP 2014-2020, szacowany wkład UE: 50 000 000 PLN

W ramach zadania planuje się uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej poprzez budowę elementów infrastruktury technicznej w postaci:

  • drogi wewnętrzne
  • sieci wodociągowe
  • sieci kanalizacji sanitarnej
  • sieci kanalizacji deszczowej
  • sieci co
  • parkingi
  • sieci elektryczne oraz roboty budowlane

© Copyright 2017 Stowarzyszenie ROF
Wykonanie / hosting - Pro3W
  • Data aktualizacji: 2017-11-23 09:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 348 127