Projekty w ramach EFS w trybie konkursowym

Reintegracja osób zagrożonych marginalizacją społeczną

Reintegracja osób zagrożonych marginalizacją społeczną w ramach działania 8.7 SzOOP RPO WP 2014-2020: zarezerwowana alokacja 10 688 160 PLN

© Copyright 2017 Stowarzyszenie ROF
Wykonanie / hosting - Pro3W
  • Data aktualizacji: 2017-11-23 09:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 348 066