Projekty w ramach EFS w trybie konkursowym

Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach działania 8.9 SzOOP RPO WP 2014-2020: zarezerwowana alokacja 5 707 299 PLN.

© Copyright 2017 Stowarzyszenie ROF
Wykonanie / hosting - Pro3W
  • Data aktualizacji: 2017-11-23 09:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 348 067