Zapytanie ofertowe
;

Zapytanie ofertowe nr 16/2018 z 19.12.2018 r.

 

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na sukcesywną usługę cateringową spotkań i szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w 2019 roku.

Zapytanie ofertowe nr 16_2018 z dnia 19.12.2018 r.

Załączniki do Zapytania ofertowego nr 16_2018

Klauzula informacyjna RODO

19.12.2018 r.


;

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 14/2018 z dnia 16.11.2018r.

(27.12.2018 r.)

W związku z nieprzystąpieniem Wykonawcy do podpisania umowy w wyznaczonym terminie, Zamawiający w dniu 27.12.2018r. dokonał ponownego wyboru oferty, gdzie najkorzystniejszą jest oferta złożona przez: Kancelaria Adwokacka adwokat Łukasz Bochenek, ul. Kreczmera 4, 35-065 Rzeszów.

_____________________________________________________________________

(18.12.2018 r.)

Informujemy, iż w związku z zapytaniem ofertowym 14/2018 z dnia 16.11.2018r., Zamawiający dokonał w dniu 17.12.2018r., wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. Konsorcjum firm Kancelaria Adwokacka Radosław Bulwan, ul. Litewska 4a/3, 35-302 Rzeszów; KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, Al. Armii Krajowej 7, 35-307 Rzeszów.

  
Zapytanie ofertowe
;

Zapytanie ofertowe nr 15/2018 z 20.11.2018 r.

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego niniejszym informuje, że w związku z tym, iż zamieszczone na bazie konkurencyjności załączniki nie otwierają się, wydłużony został termin składania ofert do 3 grudnia 2018 roku.

22.11.2018 r.

__________________________________________________________________

 

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza Zapytanie ofertowe na obsługę księgową.

Zapytanie ofertowe nr 15/2018 z 20.11.2018 r.

Załączniki do zapytania ofertowego nr 15/2018

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

20.11.2018 r.


Zapytanie ofertowe
;

Zapytanie ofertowe nr 14/2018 z 16.11.2018 r.

Zmiana treści ogłoszenia do zapytania ofertowego nr 14/2018 z 16.11.2018 r.

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że w związku z pytaniami Wykonawcy oraz z udzielonymi wyjaśnieniami dokonuje się zmiany zapisów Rozdziału IX Miejsce oraz termin składania ofert:
3) Ofertę należy przekazać w terminie do dnia 29 listopada 2018r. do godz. 12.00 (decyduje data i godzina dostarczenia oferty).
4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 listopada 2018r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego pod adresem ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów – sala konferencyjna.

Pytania i wyjaśnienia:

Pytania i odpowiedzi Zapytanie ofertowe 14_2018

26.11.2018r.

__________________________________________________

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego zaprasza do składania ofert na obsługę prawną.

Zapytanie ofertowe 14_2018

Załączniki

Klauzula RODO

16.11.2018r.