Zapytanie ofertowe
;

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579)

 Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

     
;

Rozstrzygnięcie do Zapytania ofertowego 17/2017 z dnia 10.10.2017 r.

Postępowanie ofertowe na obsługę organizacyjną dwudniowej konferencji dla członków Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wygrała firma Biuro Usługowo-Turystyczne „Atlantic” Rzeszowskie Centrum Szkoleniowe, Sławomir Wojtak w Rzeszowie, ul.Pl. Wolności 12.

  
;

Rozstrzygnięcie do Zapytania ofertowego 16/2017 z dnia 1.09.2017 r.

Postępowanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów gminnych Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z zakresu zarządzania projektami, kontroli projektów, prawa budowlanego w procesie inwestycyjnym, rewitalizacji i komplementarności realizowane w ramach EFRR i EFS, kwalifikowalności podatku VAT w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej w świetle ustawy o centralizacji VAT wygrała firma Zespół Ekspertów Manager z siedziba w Krakowie, ul. Wielkopole 18b.