Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Tyczynie już otwarte!

Dnia 8 grudnia 2018 r. Janusz Skotnicki Burmistrz Tyczyna w obecności zaproszonych gości i mieszkańców gminy dokonał uroczystego otwarcia Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Tyczynie.

Wydarzeniu towarzyszyły liczne atrakcje kulturalne takie jak: projekcja filmu dokumentalnego o Franciszku Kotuli –„Swój nieznany”, spotkanie z Bogusławem Kotulą, wystawa „podkarpackie Regionalia, koncert cymbalisty Andrzeja Mozgały a także występ solistów z Zespołu Śpiewaczego „Tyczyniacy”.

Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Tyczynie to kolejna placówka kultury, która powstała w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, realizowanego przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W ramach projektu odnowiona została część zabytkowa kamienicy na potrzeby kulturalne  celem przystosowania do pełnienia funkcji Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Prace budowlane obejmowały wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, elewację oraz roboty wewnętrzne. Obiekt został przystosowany dla osób niepełnosprawnych, został wyposażony w sprzęt do projekcji multimedialnych, sprzęt nagłośnieniowy, elektroniczny oraz meble.

Nowo rozbudowany Ośrodek Kultury zapewne będzie centralnym miejscem wielu wspaniałych wydarzeń kulturalnych w Tyczynie

Załączniki:

Brak załączników