ROF - logo

GMINY ROF WŚRÓD NAJLEPSZYCH NA PODKARPACIU

14 grudnia w Sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie podczas uroczystej gali zostały rozdane nagrody w XI rankingu „Złota setka gmin”.

Oceniano i nagradzano w trzech kategoriach: Gminy wiejskie, Gminy wiejsko-miejskie i Gminy miejskie na podstawie m.in. analizy dochodów i wydatków ogółem oraz w przeliczeniu na 1.mieszkańca. Pod uwagę brano również liczbę podmiotów gospodarczych, zatrudnienie, poziom inwestycji, a nawet liczbę przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych.

Wśród zwycięzców w każdej kategorii na podium znalazły się gminy ROF.

Trzebownisko zajęło czołową pozycję w kategorii Gmina Wiejska, Boguchwała znalazła się wśród najlepszych gmin miejsko-wiejskich, natomiast Rzeszowa nie mogło zabraknąć wśród zwycięzców w kategorii Gmina miejska.

Gminy ROF doceniono również w kategoriach:

Kreator kapitału społeczne – wyróżniając tutaj gminę Świlcza

oraz

Inwestor roku, w której prym wiedzie gmina miejska Łańcut

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Załączniki:

Brak załączników