Zaktualizowana Lista wniosków Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w naborze uzupełniającym 2018 r.

(11.06.2018 r.) W związku z zakończoną procedurą odwoławczą, Stowarzyszenie ROF publikuje zaktualizowaną Listę wniosków Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w naborze uzupełniającym 2018 r. Lista podstawowa_punkty_11.06.2018 Lista podstawowa_Gminy_11.06.2018 Lista rezerwowa_punkty_11.06.2018 Lista rezerwowa_Gminy_11.06.2018 Lista procedura odwoławcza_11.06.2018 Lista wniosków niezakwalifikowanych Dla ułatwienia identyfikacji wniosków załączono również Listę … Czytaj dalej Zaktualizowana Lista wniosków Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w naborze uzupełniającym 2018 r.