Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

(6.09.2018 r.) Szanowni Mieszkańcy, W związku z licznymi pytaniami z Państwa strony dotyczącymi dalszych losów realizacji projektu polegającego na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF, Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wyjaśnia: W dniu 23.07.2018 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych, jeden z Wykonawców (firma z … Czytaj dalej Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”