ROF - logo

Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020

30 wrześna 2016 roku obradował Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpckiego na lata 2014 – 2020. Jednym z głównych tematów, podjętym przez Członków KM, były kryteria wyboru projektów realizowanych w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Podczas dyskusji głos zabrali m. in. Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego, Pan Wojciech Magnowski Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO WP oraz Pani Justyna Placha – Adamska p. o. Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W obradach Komitetu Monitorującego udział wzięli m. in. Pan Wiesław Dronka Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego; Pan Janusz Skotnicki II Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego; Pan Paweł Potyrański Członek Komisji UMP ds. Funduszy UE. 

GALERIA

Załączniki:

Brak załączników