Miejski Dom Kultury w Łańcucie już otwarty!

W dniu 12 października odbyło się wielkie otwarcie nowoczesnego  Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie, który został gruntownie  zmodernizowany w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, realizowanego przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych,  Zarząd i dyrekcja Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, mieszkańcy oraz zaproszeni goście. Na samym początku uroczystości odbyło się poświęcenie oraz przecięta została symboliczna wstęga na znak rozpoczęcia działalności w odnowionych murach. Oficjalnemu otwarciu imprezy towarzyszyły występy zespołów ludowych oraz liczne koncerty kulturalne.

Dzięki inwestycji zrealizowanej w ramach projektu powstało Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Łańcucie. Zakres prac remontowych obejmował m.in. nadbudowę komina scenicznego, przebudowę tylnej części widowni, nadbudowę galerii oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Miejski Domu Kultury w Łańcucie posiada teraz nowoczesną scenę, salę widowiskową oraz ponad 300 metrową oszkloną galerię.

Zmodernizowany i rozbudowany Miejski Dom Kultury w Łańcucie będzie w pełniejszym zakresie wypełniał swoją misję i zadania Instytucji Kultury w służbie mieszkańców.

Załączniki:

Brak załączników