ROF - logo

Najlepsze polskie samorządy w rankingu „Rzeczypospolitej” – Boguchwała i Rzeszów

Już po raz trzynasty dziennik „Rzeczpospolita” przygotował zestawienie najlepszych polskich samorządów. W tegorocznej edycji wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich pierwsze miejsce zajęła Gmina Boguchwała, natomiast Rzeszów wyróżniony został w w kategorii Miasta na Prawach Powiatu.

Laureaci Rankingu Samorządów to najlepsze w Polsce gminy i miasta pod względem zrównoważonego rozwoju. W rankingu wyróżnione zostały te samorządy, które najlepiej dbają o kondycję finansową, podnoszą jakość świadczonych przez siebie usług publicznych, w jak największym stopniu współpracują z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi oraz wspierają przedsiębiorczość.

Więcej szczegółów

Najlepsze gminy Podkarpacia
Załączniki:

Brak załączników