Otwarcie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Chmielniku

Na miejscu ówczesnego Domu Ludowego w Chmielniku, po kompleksowej modernizacji,  powstał długo oczekiwany przez mieszkańców Lokalny Ośrodek Kultury – Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego.

Otwarcie nowego obiektu odbyło się 13 października 2018 roku. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Wójt Gminy Chmielnik Krzysztof Grad  w obecności delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz zaproszonych gości. Było to możliwe dzięki uzyskaniu przez Gminę Chmielnik dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na realizację projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Inwestycja obejmowała nadbudowę budynku polegającą na wymianie stropu konstrukcji i pokrycia dachu oraz dobudowie wyjścia ewakuacyjnego. Obiekt został również wyposażony w instalację gazową, wentylacje  i  klimatyzacje.

Powstałe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Chmielniku  będzie niewątpliwie jednym z najważniejszych miejsc w Gminie.

Załączniki:

Brak załączników