Nowoczesny Ośrodek Kultury w Krzemienicy

W dniu 5 października br. miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie nowo wyremontowanego Ośrodka  Kultury w Krzemienicy. Wójt Gminy Czarna  Edward Dobrzański w obecności mieszkańców gminy i zaproszonych gości dokonał uroczystego przecięcia wstęgi. Oficjalnemu otwarciu imprezy towarzyszyły koncerty kulturalne, przedstawienia teatralne oraz występy zespołów ludowych.

Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 

Zakres wykonanych prac obejmował nadbudowę budynku o dodatkowe piętro, rozbudowę sceny zewnętrznej, wymianę dachu, ocieplenie ścian oraz wykonanie elewacji zewnętrznej. Powstała nowa sala widowiskowa ze sceną, sala prób,  galeria wystawiennicza, pracownie plastyczne i muzyczne, garderoba, szatnia oraz zaplecze administracyjne.

Ośrodek Kultury w Krzemienicy mieści się teraz w nowoczesnym i funkcjonalnym obiekcie.

Załączniki:

Brak załączników