Nowy Zarząd Stowarzyszenia ROF

W dniu  20 grudnia 2018 r. Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego dokonało wyboru nowych władz Zarządu, w którego skład wchodzą:

  1. Justyna Placha-Adamska  – Prezes Zarządu (Zastępca Burmistrza Boguchwały)
  2. Paweł Potyrański  – I Wiceprezes Zarządu (Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa)
  3. Edward Dobrzański – II Wiceprezes Zarządu (wójt Czarnej)
  4. Paweł Baj  – Członek Zarządu (burmistrz Głogowa Małopolskiego)
  5. Andrzej Dec  – Członek Zarządu (przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa)
  6. Rafał Kumek  – Członek Zarządu (burmistrz Miasta Łańcuta)
  7. Adam Skoczylas – Członek Zarządu (wójt Lubeni)
Załączniki:

Brak załączników