Otwarcie drogi w Gminie Czarna wybudowanej w ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”

W dniu 17 września 2018 r. w Gminie Czarna odbyło się uroczyste otwarcie odcinka drogi Krzemienica – Strażów, która została zbudowana w ramach projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W uroczystości wzięli udział: Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś, Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, Wójt Gminy Czarna Edward Dobrzański, ks. dr prałat Jerzy Rojek,  Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Justyna Placha – Adamska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Małgorzata Wisz,  Z-ca Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Damian Kosiarski, Radni, Sołtysi oraz mieszkańcy.

W ramach projektu została także przebudowana infrastruktura przystankowa,  powstały chodniki, ciąg pieszo rowerowy  oraz  parkingi Bike & Ride w Krzemienicy,  Medyni Głogowskiej i Czarnej.

Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Autor zdjęć: Małgorzata Wisz

Załączniki:

Brak załączników