Podpisanie umowy o dofinansowanie dla projektu Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy

Podpisanie umowy o dofinansowanie dla projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

W dniu 30 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego podpisało pierwsza umowę o dofinansowanie,  dla projektu pn.  „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przewiduje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW u mieszkańców Gmin należących do Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Załączniki:

Brak załączników