Data wydruku: 2017-11-23 21:34:15

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny


e-mail: biuro@rof.org.pl
www: rof.org.pl

Projekty w ramach EFRR w trybie pozakonkursowym

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF

 

Lider projektu: Stowarzyszenie ROF, liczba partnerów projektu – 11, tytuł projektu „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” w ramach działania 3.4 SzOOP RPO WP 2014-2020, szacowany wkład UE: 22 857 966 PLN