Data wydruku: 2017-11-23 21:34:08

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny


e-mail: biuro@rof.org.pl
www: rof.org.pl

Projekty w ramach EFRR w trybie pozakonkursowym

Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy

 

Lider projektu: Stowarzyszenie ROF, liczba partnerów projektu – 13, tytuł projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy” w ramach działania 3.4 SzOOP RPO WP 2014-2020, szacowany wkład UE: 35 650 000 PLN