Data wydruku: 2017-11-23 21:27:38

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny


e-mail: biuro@rof.org.pl
www: rof.org.pl

Projekty w ramach EFS w trybie konkursowym

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF

 

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF w ramach działania 7.7 SzOOP RPO WP 2014-2020: zarezerwowana alokacja 10 688 160 PLN