DLA MIESZKAŃCA

DLA MIESZKAŃCA

Poradnik dla Mieszkańca

Wysokość wkładu własnego Mieszkańców w zależności od typu instalacji

Informacja o rozpoczęciu wizji lokalnych

(08.04.2019 r.)

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem montażu paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie gmin należących do Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu pn.”  „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”  informujemy, że od dnia 8 kwietna 2019 r.  będą przeprowadzane wizje lokalne na nieruchomościach Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Kontakt z Państwem nawiązywany będzie przez pracowników Gmnin ROF według kolejności przyjętej  przez Wykonawcę.

Wizje lokalne przeprowadzane będą przez pracowników firmy INERGIS S.A., którzy będą posiadali imienne identyfikatory.

Wzór identyfikatora:

Informujemy, że pracownicy firmy INERGIS S.A. nie pobierają żadnych opłat związanych z wizją lokalną w Państwa nieruchomościach.

O kolejności wykonywania instalacji fotowoltaicznych decyduje Wykonawca.

KARTY KATALOGOWE