Rozstrzygnięcie do Zapytania ofertowego 16/2017 z dnia 1.09.2017 r.

Postępowanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów gminnych Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z zakresu zarządzania projektami, kontroli projektów, prawa budowlanego w procesie inwestycyjnym, rewitalizacji i komplementarności realizowane w ramach EFRR i EFS, kwalifikowalności podatku VAT w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej w świetle ustawy o centralizacji VAT wygrała firma Zespół Ekspertów Manager z siedziba w Krakowie, ul. Wielkopole 18b.


Metadane:

Udostępniający: (stanowisko: )
Wytwarzający/Odpowiadający: (stanowisko: )
Data udostępnienia:
Data wytworzenia:

Załączniki:

Brak załączników