Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF

Lider projektu: Stowarzyszenie ROF/każda gmina indywidualnie z partnerami wynikającymi z LPR, Liczba partnerów 13/partnerzy wynikający z LPR, tytuł projektu: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” w ramach działania 6.5 SzOOP RPO WP 2014-2020, szacowany wkład UE: 64 700 000 PLN.

Załączniki:

Brak załączników