Transport niskoemisyjny

Umowa o dofinansowanie projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” podpisana

29 września br. Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa podpisał umowę na realizację inwestycji związanej z poprawą transportu publicznego. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 128 mln zł, z czego 87 889 285,06 zł finansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zostanie zakupionych ponad 50 nowych, ekologicznych autobusów, dodatkowo powstaną parkingi przesiadkowe i zmodernizowane dworce. Sieć połączeń autobusowych poprawiona zostanie dzięki budowie nowych dróg i dwóch mostów na Wisłoku.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się TUTAJ

Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Załączniki:

Brak załączników