Uroczyste otwarcie Ośrodka Kultury w Soninie – Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego

W dniu 29 września 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Kultury w Soninie, który to został  przebudowany i rozbudowany w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, realizowanego przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Uroczystego otwarcia obiektu dokonał Wójt Gminy Łańcut Zbigniew Łoza w obecności  parlamentarzystów, władz wojewódzkich, Zarządu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, który reprezentowała Pani Joanna Rupar,  dyrekcji Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, powiatowych przedstawicieli wsi, mieszkańców i wykonawców. Poświęcenia nowego budynku dokonał ksiądz proboszcz Władysław Dubiel. W ramach projektu wybudowane zostały m.in. dwa skrzydła budynku oraz hala sportowa. Obiekt wyposażony został w windę dla osób niepełnosprawnych a także w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności kulturalnej. Przed budynkiem zlokalizowano także 9 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i osoby niepełnosprawnej. W nowo otwartym obiekcje znajduje się Ośrodek Kultury w Soninie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego, Biblioteka Publiczna, sala wielofunkcyjna, sala wystawiennicza, biuro sołtysa, pomieszczenia dla Koła Gospodyń Wiejskich, Klubu Seniora oraz zespołów muzycznych i folklorystycznych. Nowo rozbudowany Ośrodek Kultury w Soninie zapewne stanie się centralnym miejscem wielu wspaniałych wydarzeń kulturalnych i sportowych w gminie.
Załączniki:

Brak załączników