Warsztaty Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Warsztaty Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

W dniach 1 – 2 grudnia 2016 r. w Hotelu Nowy Dwór w Zaczerniu odbyły się warsztaty dla Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Udział wzięli przedstawiciele władz Gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia ROF, koordynatorzy gminni ds. związanych z realizacją Strategii ZIT ROF oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia ROF.

Po uroczystym przywitaniu wszystkich uczestników przez Prezesa Stowarzyszenia – Wiesława Dronkę oraz Dyrektora Biura Stowarzyszenia ROF – Justynę Placha-Adamską odbyły się prezentacje projektów przygotowywanych przez Stowarzyszenie ROF.

Przedstawiono cele i założenia projektów pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF, Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF oraz Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy. Pan Piotr Klimczak – prezes Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa przedstawił zakres rzeczowy projektu pn. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF. Podsumowaniem pierwszego dnia warsztatów była uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości.

Drugi dzień poświęcony został na omówienie stanu zaawansowania prac wszystkich projektów przewidzianych do realizacji w formule ZIT.

Załączniki:

Brak załączników