Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

Lider projektu: Stowarzyszenie ROF, liczba partnerów – 11, tytuł projektu: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” w ramach działania 4.6 SzOOP RPO WP 2014-2020, szacowany wkład UE: 18 000 000 PLN

Załączniki:

Brak załączników