Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe 5/2018 z dnia 25.07.2018 r.

Zamawiający publikuje protokół z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert

16.08.2018r.

_____________________________________________________________________

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 10.08.2018r., do godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe nr 5/2018

Załączniki do Zapytania ofertowego nr 5/2018 z dnia 01.08.2018r.

Klauzula informacyjna RODO

02.08.2018r.

_____________________________________________________________________

W związku z pytaniami potencjalnych wykonawców, Zamawiający wydłuża termin składania ofert.

Pytania do treści ogłoszenia

Odpowiedź na pytania

Zapytanie ofertowe nr 5/2018

Załączniki do Zapytania ofertowego 5/2018 z dnia 01.08.2018r.

Klauzula informacyjna z RODO

01.08.2018r.

_____________________________________________________________________

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi opracowania Studium wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, dla przedsięwzięcia zintegrowanego „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”.
Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VI Spójność przestrzenna.


Metadane:

Udostępniający: Joanna Wdowik-Mika (stanowisko: )
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Wdowik-Mika (stanowisko: )
Data udostępnienia:
Data wytworzenia: 25-07-2018

Załączniki:

Liczba załączników: 2