Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe 9/2018 z dnia 7.08.2018 r.

(22.08.2018 r.)

Zamawiający publikuje zestawienie z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert_Zapytanie ofertowe 9_2018

_________________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na usługę opracowania Studium wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, dla przedsięwzięcia zintegrowanego „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II”.

Zapytanie ofertowe 9_2018 z dnia 7.08.2018

Załączniki_Zapytanie 9_2018

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – zamówienia


Metadane:

Udostępniający: Magdalena Ruman (stanowisko: )
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Ruman (stanowisko: )
Data udostępnienia: 07-08-2018
Data wytworzenia: 07-08-2018

Załączniki:

Brak załączników