Zapytanie ofertowe

UNIEWAŻNIENIE_Zapytanie ofertowe nr 4/2018 z dnia 18.07.2018 r.

(06.08.2018 r.)

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

__________________________________________________________________________________________

(18.07.2018 r.)

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na usługę opracowania Studium wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, dla przedsięwzięcia zintegrowanego „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II”.

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III Czysta Energia Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne


Metadane:

Udostępniający: Magdalena Ruman (stanowisko: )
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Ruman (stanowisko: )
Data udostępnienia: 18-07-2018
Data wytworzenia:

Załączniki:

Liczba załączników: 2