ROF - logo

Złożenie wniosku „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”

W dniu 31 maja 2017 r. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego złożyło wniosek pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” w odpowiedzi na nabór nr RPPK.03.04.00-IZ.00-18-002/17 dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

W ramach projektu zaplanowano dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie ROF. Całkowita wartość projektu wyniesie 25 702 405,12 zł, z czego 16 898 766,18 zł dofinansowane zostanie ze środków EFRR. W projekcie udział bierze 11 Gmin należących do Stowarzyszenia ROF.

Załączniki:

Brak załączników