AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

(7.09.2021 r.)

Informujemy, że w ramach realizacji zadania pn. Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły gazowe kondensacyjne, zamontowane zostaną urządzenia marki Viessmann, typ Vitodens 100-W B1HF i B1KF. 

W celu zapoznania się z parametrami technicznymi, do pobrania znajduje się KARTA TECHNICZNA kotła.

(28.07.2021 r.)

W dniu 28.07.2021 r. uruchomiono nabór uzupełniający dla Beneficjentów w zakresie wymiany źródeł ciepła na kotły gazowe i kotły na biomasę, który planuje się w okresie 1 – 30 września 2021 r. 

(31.03.2021 r.)

W dniu 31.03.2021 r. uruchomiono nabór uzupełniający dla Beneficjentów w zakresie wymiany źródeł ciepła na kotły gazowe i kotły na biomasę, który planuje się w okresie 4 maja – 30 czerwca 2021 r. 

Zapytanie ofertowe

(30.12.2020 r.)

Informujemy, że w dniu 30.12.2020 r. ogłoszono zamówienia publiczne dla zadania: „Przebudowa węzłów cieplnych w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” polegającego na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu węzłów cieplnych w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych, wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, likwidacja piecyków gazowych do ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych.

Szczegóły zamówienia publicznego znajdują się TUTAJ.

Zapytanie ofertowe

(9.10.2020 r.)

Informujemy, że w najbliższym czasie przedstawiciele Gmin będą kontaktować się (telefonicznie, bądź mailowo) z Beneficjentami – osobami i podmiotami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” celem podpisania Umów uczestnictwa w projekcie.

Obecnie trwają pracę zmierzające do ogłoszenia przetargu na wyłonienie Wykonawców urządzeń grzewczych. Planowany termin wszczęcia zamówienia publicznego planowany jest na IV kwartał 2020 r.

(1.09.2020 r.)
W dniu 31.08.2020 r. zostały opublikowane listy rankingowe wniosków zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”.

Listy wniosków znajdują się TUTAJ.