AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

UWAGA! ZMIANA TERMINU NABORU WNIOSKÓW

27.01 – 31.03.2020

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z Gminami ROF zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne dla Beneficjentów/Mieszkańców, których głównym tematem będą:

 1. Informacje o projektach: „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy”, „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”
 2. Inwestycje możliwe do zrealizowania w Projektach.
 3. Warunki uczestnictwa Mieszkańca w projekcie, kryteria wyboru Beneficjentów do projektu.
 4. Koszty uczestnictwa w projekcie dla Mieszkańca.
 5. Terminy realizacji projektów.
 6. Wzór wniosku, instrukcja jego wypełniania i przygotowania załączników.
 7. Panel pytań i odpowiedzi.

A także:

 1. Pojęcie niskiej emisji, smogu, skutki dla obywatela, gminy, kraju, środowiska, gospodarki.
 2. Udział poszczególnych źródeł zanieczyszczeń w emisji pyłu PM 10 orazbenzo(a)pirenu–BaP.
 3. Informacja o stanie zanieczyszczenia i prognozach na obszarze woj. podkarpackiego.
 4. Eliminowanie niskiej emisji – wybór nowoczesnego źródła ciepła.

SPOTKANIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ OD 15.11.2019 r. DO 20.12.2019 r.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z HARMONOGRAMEM SPOTKAŃ I AKTYWNE UCZESTNICTWO!

Harmonogram spotkań informacyjnych

Nabór wniosków przystąpienia do projektów odbywać się będzie w dniach:

  27 stycznia – 31 marca 2020 roku

w godzinach pracy poszczególnych Urzędów Miast/Gmin (dokładne dane co do miejsc przyjmowania wniosków zostaną podane na minimum 2 tygodnie przed dniem 27 stycznia 2020 roku) – zastrzega się możliwość zmiany terminów naboru.

 


Wszelkie materiały i informacje dotyczące projektów, w tym zasad naboru i udziału w projektach dostępne są na stronie internetowej Lidera Projektu (Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego) rof.org.pl  w zakładce DOKUMENTY oraz na stronach internetowych Urzędów Miast/Gmin właściwych dla Partnerów (Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego).

Prosimy o bieżące i uważne śledzenie stron internetowych wskazanych powyżej, ponieważ to tylko za ich pośrednictwem będą przekazywane wszelkie i wiążące informacje (w tym tych o zmianach) dotyczące projektu.

 


Zasady udziału w projekcie określa Regulaminem naboru wniosków do projektów – prosimy o zapoznanie się z regulaminem!

 

W przypadku pytań związanych z udziałem w projekcie prosimy o kierowanie ich wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kotly@rof.org.pl . Odpowiedzi na pytania będą publikowane wyłącznie w drodze elektronicznej za stronie internetowej Lidera Projektu rof.org.pl .