AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Nabór wniosków przystąpienia do projektów odbywać się będzie w dniach:

WSTRZYMANY DO DNIA 24.04.2020 r.

 

Wykaz miejsc/punktów składania przez Mieszkańców wniosków:

 


Wszelkie materiały i informacje dotyczące projektów, w tym zasad naboru i udziału w projektach dostępne są na stronie internetowej Lidera Projektu (Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego) rof.org.pl  w zakładce DOKUMENTY oraz na stronach internetowych Urzędów Miast/Gmin właściwych dla Partnerów (Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego).

Prosimy o bieżące i uważne śledzenie stron internetowych wskazanych powyżej, ponieważ to tylko za ich pośrednictwem będą przekazywane wszelkie i wiążące informacje (w tym tych o zmianach) dotyczące projektu.

 


Zasady udziału w projekcie określa Regulaminem naboru wniosków do projektów – prosimy o zapoznanie się z regulaminem!

 

W przypadku pytań związanych z udziałem w projekcie prosimy o kierowanie ich wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kotly@rof.org.pl . Odpowiedzi na pytania będą publikowane wyłącznie w drodze elektronicznej za stronie internetowej Lidera Projektu rof.org.pl .