AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe

(9.10.2020 r.)

Informujemy, że w najbliższym czasie przedstawiciele Gmin będą kontaktować się (telefonicznie, bądź mailowo) z Beneficjentami – osobami i podmiotami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” celem podpisania Umów uczestnictwa w projekcie.

Obecnie trwają pracę zmierzające do ogłoszenia przetargu na wyłonienie Wykonawców urządzeń grzewczych. Planowany termin wszczęcia zamówienia publicznego planowany jest na IV kwartał 2020 r.

(1.09.2020 r.)
W dniu 31.08.2020 r. zostały opublikowane listy rankingowe wniosków zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”.

Listy wniosków znajdują się TUTAJ.