Badania ruchu na terenie Miasta Rzeszowa oraz Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

W dniu 23 września 2022 r. została podpisana umową pomiędzy Miastem Rzeszów, Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego a Politechniką Rzeszowską na opracowanie modelu transportowego dla Rzeszowa z rozszerzeniem na Rzeszowski Obszar Funkcjonalny.  

W związku z realizacją umowy, zespół badawczy Politechniki Rzeszowskiej rozpoczął w Rzeszowie oraz na terenie Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego badania ruchu, których celem jest dostosowanie układu i oferty komunikacyjnej do potrzeb mieszkańców.

Kompleksowe badania będą przeprowadzane od drugiej połowy listopada i będą obejmować pomiar natężenia ruchu pojazdów, potoków pasażerskich w transporcie autobusowym i kolejowym. 
Zostaną przeprowadzone badania ankietowe  celem poznania zachowań komunikacyjnych oraz preferencji transportowych mieszkańców Rzeszowa oraz całego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Na podstawie diagnozy oraz przeprowadzonych badań  zostanie  opracowany Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, który posłuży do ubiegania się o środki z UE na inwestycje transportowe.

Załączniki:

Brak załączników