Zapytania ofertowe 2015

ZAPYTANIA OFERTOWE 2015

Zapytanie ofertowe 7/2015 z dnia 26.10.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 7/2015 dotyczące opracowania „Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz naniesienie uwag do dokumentu pn. „Strategia

WIĘCEJ »