;

Informacja o wyborze do dofinansowania projektów realizowanych w formule ZIT w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Informacja o wyborze do dofinansowania projektów realizowanych w formule ZIT w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

1) „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” – https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1315-4-6-kultura-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-konkurs-w-trybie-pozakonkursowym-nr-naboru-rppk-04-06-00-iz-00-18-001-162)

2) „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”-  https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1409-3-4-rozwoj-oze-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-projekt-parasolowy-nr-naboru-rppk-03-04-00-iz-00-001-17

3)  „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” –  https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1439-5-5-niskoemisyjny-transport-miejski-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-nr-naboru-rppk-05-05-00-iz-00-18-001-17

4)    „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” –  https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1487-3-4-rozwoj-oze-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-tryb-pozakonkursowy-nr-naboru-rppk-03-04-00-iz-00-002-17

5)    „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF” –  https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1656-4-3-3-gospodarka-sciekowa-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-tryb-pozakonkursowy-nr-naboru-rppk-04-03-03-iz-00-18-002-17

6) „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF” –  https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1633-1-5-promowanie-przedsiebiorczosci-zit-typ-projektu-strefy-aktywnosci-gospodarczej

7) „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – II etap” –  https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/2120-1-5-promowanie-przedsiebiorczosci-zit-typ-projektu-strefy-aktywnosci-gospodarczej-nabor-nr-rppk-01-05-00-iz-00-18-002-18 

8) „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/2089-3-3-3-realizacja-planow-niskoemisyjnych-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-tryb-pozakonkursowy-nr-naboru-rppk-03-03-03-iz-00-18-001-18

9) „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III (MPWiKsp. z o.o.)” – https://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/OS_II_VI/2018/nab_3_4_004/wyniki/3_4_004_wybor.pdf

10) „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II” – https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/2063-3-4-rozwoj-oze-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-nabor-trybie-pozakonkursowym-nr-rppk-03-04-00-iz-00-18-003-18

11) „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF –  II etap”  – https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/2343-4-3-3-gospodarka-sciekowa-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-tryb-pozakonkursowy-nr-naboru-rppk-04-03-03-iz-00-18-003-19

12) „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/2089-3-3-3-realizacja-planow-niskoemisyjnych-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-tryb-pozakonkursowy-nr-naboru-rppk-03-03-03-iz-00-18-001-18

13) „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” – https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/2220-6-5-rewitalizacja-przestrzeni-regionalnej-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-nr-naboru-rppk-06-05-00-iz-00-18-002-19