Zapytanie ofertowe
;

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2022

Rzeszów, dnia 13.04.2022r.

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie
zaprasza do składania ofert na „Dostawę, montaż i zainstalowanie zestawu serwera w ramach realizacji projektu pn.: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zamówienie jest planowane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i budżetu państwa.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe 2_2022 – dostawa serwera,
 2. Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego_Formularz ofertowy,
 3. Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego_Wzór umowy,
 5. Klauzula informacyjna RODO.

DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2022-04-20

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe – serwer 2022 – aktualizacja 
  Zapytanie – serwer 2022_aktualizacja
 2. Pytania i odpowiedzi 20.04.2022 r. 
  pytania_odpowiedzi_20.04.2022
 

Zapytanie ofertowe
;

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2022

Rzeszów, 01.04.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2022

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie
zaprasza do składania ofert na Opracowanie diagnozy adaptacji i mitygacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

 1. Zapytanie ofertowe_Opracowanie adaptacji i mitygacji do zmian klimatu
 2. Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 4. Załącznik nr 3_Wzór Umowy
 5. KLAUZULA INFORMACYJNA z RODO