Rozwój przedsiębiorczości na terenie ROF
;

Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF

Lider projektu: Stowarzyszenie ROF, liczba partnerów projektu – 7, tytuł projektu „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF” w ramach działania 1.5 SzOOP RPO WP 2014-2020, szacowany wkład UE: 50 000 000 PLN

W ramach zadania planuje się uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej poprzez budowę elementów infrastruktury technicznej w postaci:

  • drogi wewnętrzne
  • sieci wodociągowe
  • sieci kanalizacji sanitarnej
  • sieci kanalizacji deszczowej
  • sieci co
  • parkingi
  • sieci elektryczne oraz roboty budowlane
    
Transport niskoemisyjny
;

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF

Lider projektu: Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa, liczba partnerów – 9, tytuł projektu: „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” w ramach działania 5.5 SzOOP RPO WP 2014-2020, szacowany wkład UE: 87 889 285 PLN