W dniu 25.05.2021 r. w siedzibie Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF) została podpisana umowa dla Zadania pn. Przebudowa węzłów cieplnych w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” .

Inwestycja polega na zastosowaniu ciepła sieciowego z miejskiej ciepłowni, w blisko 40 budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych na terenie Rzeszowa i Miasta Łańcuta

Dzięki temu możliwe będzie :

  • ogrzewanie budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych za pomocą węzłów cieplnych,
  • dostarczenie ciepłej wody z sieci ciepłowniczej do mieszkań, dzięki czemu możliwa będzie likwidacja niebezpiecznych piecyków gazowych w ok. 800 lokalach.

Umowę popisali: Marek Bajdak, pełniący funkcję prezydenta Rzeszowa, Justyna Placha-Adamska, prezes Stowarzyszenia ROF, Rafał Kumek, burmistrz Łańcuta oraz Andrzej Bróż, prezes rzeszowskiej firmy Termores, która będzie Wykonawcą generalnym inwestycji.

Wartość tej inwestycji to ponad 7 000 000,00 zł.

Kolejnym etapem projektu będzie wymiana starych pieców na paliwo stałe na gazowe kotły kondensacyjne i  kotły na biomasę, na terenie 10 Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj.
Boguchwały, Chmielnika, Czarnej, Głogowa Młp., Krasnego, Łańcuta, Miasta Łańcuta, Miasta Rzeszowa, Trzebowniska i Tyczyna, w budynkach jednorodzinnych.

W ramach projektu możliwe będzie kompleksowe wyposażenie nowoczesnej kotłowni. Szczegółowy zakres prac możliwych do zrealizowania znajduje się w Katalogu urządzeń inwestycji.

Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2021 r.

Szczegóły udziału w projekcie znajdują się TUTAJ.