DLA MIESZKAŃCA

DLA MIESZKAŃCA


Nabór wniosków przystąpienia do projektów odbywać się będzie w dniach

7 stycznia – 28 lutego 2020 roku

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z HARMONOGRAMEM SPOTKAŃ
I AKTYWNE UCZESTNICTWO!

SPOTKANIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ OD 15.11.2019 r. DO 20.12.2019 r.

Harmonogram spotkań informacyjnych