DOKUMENTY

DOKUMENTY

ZASADY NABORU BENEFICJENTÓW DO PROJEKTÓW PN. „INSTALACJA KOTŁÓW NA PALIWA STAŁE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH – PROJEKT PARASOLOWY” ORAZ „WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE ROF”  WSPÓŁFINANSOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020”

Uwaga! W dniu 6.12.2019 r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków, w tym w załącznikach, w zakresie (wersja 03):

 1. Zmieniono termin naboru wniosków – 27.01-31.03.2020 r.,
 2. Doprecyzowano warunki udziału w  projekcie poprzez szczegółowe wskazanie typów likwidowanych urządzeń,
 3. We wniosku przystąpienia do projektu dostosowano zapisy do ww. zmian  w regulaminie,
 4. Rozszerzono definicję weryfikacji technicznej,
 5. Dodano możliwość udzielania pełnomocnictwa przez współwłaścicieli w Gminie,
 6. Uzupełniono zapisy w zakresie zgody właścicieli budynku wielorodzinnego do przejścia przez części wspólne w celu wykonania prac koniecznych do montażu urządzenia grzewczego,
 7. Doprecyzowanie, że demontaż i przeniesienie starego kotła może występować tylko w  obrębie nieruchomości objętej projektem,
 8. W przypadku kotłów na biomasę i ekogroszek, rozszerzono wymagania o konieczność posiadania opinii kominiarskiej,
 9. We wniosku przystąpienia do projektu dostosowano zapisy do ww. zmian  w regulaminie
 
Uwaga! W dniu 25.11.2019 r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków, w tym w załącznikach, w zakresie (wersja 02):
 1. Uszczegółowiono definicję maksymalnej kwota kwalifikowanej na jedną inwestycję,
 2. Uszczegółowiono katalog kosztów kwalifikowanych,
 3. Doprecyzowano tabelę w części I, pkt. Regulaminu do Załącznika nr 5. – Katalog urządzeń i inwestycji,
 4. Rozszerzono zapis dotyczący możliwości ustanawiania pełnomocników,
 5. Doprecyzowano zapisy dotyczące likwidacji starego źródła ciepła poprzez wskazanie, iż likwidacja dotyczy starego podstawowego źródła ciepła,
 6. Doprecyzowano zapis dotyczący wykonywanych czynności w okresie trwałości projektu,
 7. Doprecyzowano zapis dotyczący oświadczenia w zakresie wykonania inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię,
 8. Skorygowano przykładowe zapisy dotyczące wyliczania wkładu własnego,
 9. Doprecyzowano kryteria naboru wniosków,
 10. Skorygowano oczywistą omyłkę w weryfikacji technicznej dla odbiorców indywidualnych w zakresie wyliczania wkładu własnego,
 11. Skorygowano we wniosku przystąpienia do projektu dla odbiorców zbiorowych (część 2) wskazanie dla podmiotu podpisującego dokument,
 12. Rozszerzono w Umowie uczestnictwa w projekcie określenie warunków organizacyjnych,
 13. Doprecyzowano Umowie uczestnictwa w projekcie zgodnie z Regulaminem naboru wniosków zasady likwidacji starego źródła ciepła,
 14. Doprecyzowano Umowie uczestnictwa w projekcie zgodnie z Regulaminem naboru wniosków zasady warunków eksploatacyjnych i gwarancji w okresie trwałości projektu.

W przypadku pytań związanych z udziałem w projekcie prosimy o kierowanie ich wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kotly@rof.org.pl .

Odpowiedzi na pytania będą publikowane na stronie internetowej Lidera Projektu rof.org.pl w zakładce Pytania i odpowiedzi