EKOLAUR Polskiej Izby Ekologii

Polska Izba Ekologii w Konkursie EKOLAURY PIE 2020 przyznała EKOLAUR dla Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego za przedsięwzięcie: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych 2828 dla Mieszkańców ROF w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, w kategorii „Ochrona powietrza, Odnawialne Źródła Energii”

W ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wybudowano i uruchomiono 2 828 instalacji fotowoltaicznych. Odnawialne źródła energii zaspokajają zapotrzebowanie energetyczne gospodarstw domowych w domach jednorodzinnych. Efektem projektu jest projektu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, w szczególności redukcja poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Dla Mieszkańców oznacza to również korzyści ekonomiczne, w szczególności obniżenie kosztów energii elektrycznej.

 

Pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym w sukces tego przedsięwzięcia.

 
 
Załączniki:

Brak załączników