I Zebranie Delegatów Stowarzyszenia ROF III Kadencji

W dniu 19 czerwca 2024 r. w rzeszowskim Ratuszu odbyło się I Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego III Kadencji, podczas którego został wybrany Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

Prezesem Zarządu Stowarzyszenia ROF został Pan Paweł Potyrański, Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszów, I Wiceprezesem Zarządu  został Pan Mirosław Mac, Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Gminy Łańcut a II Wiceprezesem Zarządu została Pani Agnieszka Tomaka, Radna Gminy Trzebownisko. Członkami Zarządu zostali także: Pan Andrzej Dec, Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa, Pan Jerzy Kocój, Burmistrz Gminy Błażowa, Pan Adam Skoczylas, Wójt Gminy Lubenia oraz Pan Tomasz Skoczylas, Burmistrz Gminy Głogów Małopolski.

 W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Pan Dionizy Beda, Sekretarz Gminy Hyżne, Pan Janusz Błotnicki, Burmistrz Gminy Tyczyn, Pan Dawid Homa, Wójt Gminy Świlcza, Pani Marta Niewczas, Radna Miasta Rzeszowa i Pani Ewa Panek, p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Budżetowego w Urzędzie Miasta Rzeszowa.

Załączniki:

Brak załączników