INNOWACYJNE PLANOWANIE PRZESTRZENNE NA TERENIE ROF

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że w  dniu 28 października 2019 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ze strony Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju umowę podpisała Podsekretarz Stanu  Małgorzata Jarosińska – Jedynak oraz Województwa Podkarpackiego  Marszałek Władysław Ortyl i Wicemarszałek  Ewa Draus w obecności Prezes Stowarzyszenia ROF Justyny Plachy – Adamskiej, I Wiceprezesa Stowarzyszenia ROF Pawła Potyrańskiego, II Wiceprezesa Stowarzyszenia ROF Edwarda Dobrzańskiego oraz Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP Pawła Wais.

Lider Projektu: Województwo Podkarpackie

Partnerzy Projektu: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko oraz Gmina Tyczyn.

Głównym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach obszaru funkcjonalnego.

Przedmiotowy projekt wpisuje się w obszar innowacji społecznych poprzez wypracowanie nowych rozwiązań służących usprawnieniu procesu wymiany informacji pomiędzy mieszkańcami a gminami oraz stworzenie mechanizmu współpracy między samorządami i instytucjami, a także wymianę doświadczeń w wyniku połączenia wiedzy praktycznej oraz doświadczeń w skali kraju w obszarze planowania przestrzennego.

Realizacja projektu zakłada opracowanie i przyjęcie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, wdrożenie modelu współpracy pomiędzy gminami zrzeszonymi w ramach Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz mieszkańcami obszaru ROF w taki sposób, aby zapewnić im aktywny udział w procesie planowania przestrzennego oraz poprawie dostępu do usług publicznych.

Działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do zwiększenia możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego. ROF będzie miejscem w którym potrzeby i interesy wszystkich mieszkańców będą realizowane w bardziej kompleksowym niż dotychczas zakresie, poprzez zwiększony ich wpływ na kształtowanie dokumentów planistycznych na danym obszarze. Rozwiązania przyjęte w projekcie umożliwią wskazanie nowych kierunków w polityce planowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych, w szczególności w kontekście planowanego w przyszłości w skali kraju podejścia do zagadnień rozwojowych z uwzględnieniem wymiaru terytorialnego i aspektu przestrzennego.

Całkowita wartość projektu to 5 387 024,00 zł. w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 5 079 424,93 zł oraz budżetu państwa 307 599,07 zł.

Projekt współfinansowany ze środków ze środków EFS.

Załączniki:

Brak załączników