Podpisanie umowy Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF

Kolejna umowa na dofinansowanie projektu podpisana!!!

Zarząd Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, który reprezentuje Prezes Wiesław Dronka oraz I Wiceprezes Joanna Rupar, uroczyście podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”. Projekt będzie realizowany w partnerstwie przez 11 gmin (Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Młp., Krasne, Lubenia, Łańcut, Świlcza, Tyczyn, Miasto Rzeszów) w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Przedmiotem projektu jest budowa i uruchomienie 123 nowych instalacji fotowoltaicznych, zamieniających energię słoneczna na energię elektryczną, o łącznej mocy ponad 2,6 MWe. Instalacje te będą zlokalizowane  i użytkowane przez instytucje publiczne na terenie 11 gmin, członków Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zamontowanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych umożliwi ograniczenie zapotrzebowania instytucji gminnych na zakup energii elektrycznej ze źródeł zewnętrznych. Planuje się, że instalacje będą produkowały ponad 1 824 MWh rocznie. Dodatkowo projekt przyczyni się  do unowocześnienia procesu wytwarzania energii powodując redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Zaletą projektu jest spadek emisji gazów cieplarnianych o ponad 1 455 tony ekwiwalentu CO2 rocznie.

Charakterystyczną cechą tego projektu jest promowanie montażu odnawialnych źródeł energii w aspekcie korzyści ekonomiczno – społecznych. Całkowita wartość projektu wynosi 22 641 035,89 mln, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 12 099 197,39 mln. Instalacje zostaną wybudowane i uruchomione do końca 2018 roku.

Załączniki:

Brak załączników