Listy uczestników projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”


LISTY UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. "WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE ROF"

(30.09.2020 r.)

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgodnie z Regulaminem naboru wniosków, publikuje listy rankingowe  dla odbiorców „indywidualnych” oraz dla odbiorców „zbiorowych”, dla wniosków które pozytywnie przeszły ocenę formalno-prawną oraz merytoryczno-punktową.

Lista podstawowa dla odbiorców „indywidualnych” – wnioski uszeregowane wg ilości uzyskanych punktów

Lista podstawowa dla odbiorów „indywidualnych” – wnioski uszeregowane w podziale na Gminy

Lista podstawowa dla odbiorców „zbiorowych” – wnioski uszeregowane wg ilości uzyskanych punktów

Zestawienie wniosków odrzuconych ze względu na brak spełnienia kryteriów formalno-prawnych