Listy uczestników projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”


LISTY UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. "WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE ROF"

(28.10.2022 r.)

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgodnie z Regulaminem naboru wniosków, publikuje listy rankingowe  dla odbiorców „indywidualnych” w zakresie kotłów gazowych i kotłów na biomasę w IV uzupełniającym naborze wniosków:

 

(29.10.2021 r.)

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgodnie z Regulaminem naboru wniosków, publikuje listy rankingowe  dla odbiorców „indywidualnych”, dla wniosków które pozytywnie przeszły ocenę formalno-prawną oraz merytoryczno-punktową w III uzupełniającym naborze wniosków:

 
 
(28.07.2021 r.)

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgodnie z Regulaminem naboru wniosków, publikuje listy rankingowe  dla odbiorców „indywidualnych” oraz dla odbiorców „zbiorowych”, dla wniosków które pozytywnie przeszły ocenę formalno-prawną oraz merytoryczno-punktową w II uzupełniającym naborze wniosków:

Lista podstawowa dla odbiorców „indywidualnych” – wnioski uszeregowane wg ilości uzyskanych punktów

Lista podstawowa dla odbiorów „indywidualnych” – wnioski uszeregowane w podziale na Gminy

Lista podstawowa dla odbiorców „zbiorowych” – kotły gazowe – wnioski uszeregowane wg ilości uzyskanych punktów

Zestawienie wniosków odrzuconych ze względu na brak spełnienia kryteriów formalno-prawnych

(23.12.2020 r.)

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgodnie z Regulaminem naboru wniosków, publikuje listy rankingowe  dla odbiorców „indywidualnych” oraz dla odbiorców „zbiorowych”, dla wniosków które pozytywnie przeszły ocenę formalno-prawną oraz merytoryczno-punktową w uzupełniającym naborze wniosków:

Lista podstawowa dla odbiorców „indywidualnych” – wnioski uszeregowane wg ilości uzyskanych punktów

Lista podstawowa dla odbiorów „indywidualnych” – wnioski uszeregowane w podziale na Gminy

Lista podstawowa dla odbiorców „zbiorowych” – ciepło sieciowe – wnioski uszeregowane wg ilości uzyskanych punktów

Lista podstawowa dla odbiorców „zbiorowych” – kotły gazowe – wnioski uszeregowane wg ilości uzyskanych punktów

Zestawienie wniosków odrzuconych ze względu na brak spełnienia kryteriów formalno-prawnych

(30.09.2020 r.)

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgodnie z Regulaminem naboru wniosków, publikuje listy rankingowe  dla odbiorców „indywidualnych” oraz dla odbiorców „zbiorowych”, dla wniosków które pozytywnie przeszły ocenę formalno-prawną oraz merytoryczno-punktową.

Lista podstawowa dla odbiorców „indywidualnych” – wnioski uszeregowane wg ilości uzyskanych punktów

Lista podstawowa dla odbiorów „indywidualnych” – wnioski uszeregowane w podziale na Gminy

Lista podstawowa dla odbiorców „zbiorowych” – wnioski uszeregowane wg ilości uzyskanych punktów

Zestawienie wniosków odrzuconych ze względu na brak spełnienia kryteriów formalno-prawnych