Montaż instalacji fotowoltaicznych – środki ostrożności

W związku z zagrożeniem Koronawirusem, ze względów bezpieczeństwa,  Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego rekomenduje następujące rozwiązania dotyczące działań związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych:

  1. Mieszkańcy, w przypadku złego samopoczucia (własnego lub członków rodziny) powinni odwołać montaż natychmiast, gdy zaobserwują niepokojące objawy lub okoliczności.
  2. Mieszkańcy powinni mieć świadomość, że Wykonawca może odwołać montaż w przypadku złego samopoczucia ekip montażowych. Również Mieszkańcy mają również możliwość przerwania prac na każdym etapie, w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u członków ekip montażowych.
  3. Każda z Gmin może rozważyć dostarczanie Protokołów przekazania i potwierdzenia stanu nieruchomości przez Wykonawcę w formie skanów.
  4. Każda z Gmin może rozważyć elektroniczne przekazywanie Protokołów przekazania i potwierdzenia stanu nieruchomości wraz z wezwaniem do zapłaty dla Mieszkańców, którzy obawiają się wizyty w Urzędzie Gminy.

Informujemy również, że Wykonawca INERGIS S.A. wdrożył dodatkowe zasady bezpieczeństwa i szczególnego zachowania higieny wśród swoich pracowników, w tym podwykonawców i Stowarzyszenie ROF jest z Wykonawcą w stałym kontakcie we wszelkich kwestiach związanych z zaistniałą obecnie sytuacją. O wszelkich dalszych zaleceniach i rekomendacjach Mieszkańcy będą na bieżąco informowani.

Zgodnie z prośbą Wykonawcy, który zakłada ograniczenie liczby montaży, zalecane jest aby tam gdzie to możliwe, nie zaprzestawać montażu instalacji i przekazywania dokumentów Mieszkańcom, oczywiście z zachowaniem jak najwyższych środków ostrożności.

Załączniki:

Brak załączników