Nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych realizowanych w formule ZIT współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – Działanie 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

W dniu 05.11.2020 r. ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów  konkursowych realizowanych w formule ZIT współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 dla Działania 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości  – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

 

Poniżej znajdują się linki  do dokumentacji konkursowej:

https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2659-7-7-wsparcie-rozwoju-przedsiebiorczosci-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-nabor-nr-rppk-07-07-00-ip-01-18-027-20

Załączniki:

Brak załączników