Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.7 i 7.7 – filmy instruktażowe

Zapraszamy do zapoznania się z filmami instruktażowymi dotyczącymi naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych realizowanych w formule ZIT współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP lata 2014-2020  w ramach Działania 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz Działania 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Filmy przygotowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie umieszczone zostały pod poniższymi adresami:

  • Działanie 7.7:

https://www.facebook.com/wuprzeszow/videos/782113169033727

  • Działanie 8.7:

https://fb.watch/1_7n2zrjSs/

Załączniki:

Brak załączników