Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.8 i 8.9 – filmy instruktażowe

Zapraszamy do zapoznania się z filmami instruktażowymi dotyczącymi naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych realizowanych w formule ZIT współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP lata 2014-2020  w ramach Działania 8.8  Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz Działania 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

 

Filmy przygotowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie umieszczone zostały pod poniższym adresem:

 

https://pl-pl.facebook.com/wuprzeszow

Załączniki:

Brak załączników