Strona główna

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego zawiadamia, że ze względów bezpieczeństwa, w związku z zagrożeniem Koronawirusem, na podstawie art. 3 ustawy z dnia 3 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z  2020 r., poz. 374), wprowadzony zostaje zdalny system pracy na okres 2 tygodni, tj. od dnia 16.03.2020 r. z możliwością wydłużenia, w zależności od bieżącej sytuacji w kraju.
Pracownicy: Damian Kosiarski, Justyna Rogóz, Magdalena Ruman, Jadwiga Majka, Karolina Paciorek – Stochla, Maria Mazur, Wioletta Woś, Małgorzata Dźwierzyńska dostępni będą w godzinach pracy Biura pod numerami telefonów komórkowych oraz adresami poczty elektronicznej, które znajdują się na stronie internetowej www.rof.org.pl, w zakładce O STOWARZYSZENIU -> PRACOWNICY BIURA STOWARZYSZENIA ROF lub bezpośrednio pod linkiem https://rof.org.pl/pracownicy-biurowi/
Wszelkie informacje przekazywane będą za pomocą strony internetowej.

______________________________________________________________________________________________________________

W zakresie naboru wniosków przystąpienia do projektów w ramach wymiany źródeł ciepła, a także instalacji fotowoltaicznych informacji udzielają:
Magdalena Ruman, tel. 884 727 264
Maria Mazur, tel. 534 187 494
Karolina Paciorek –  Stochla, tel. 511 067 089
Gmina Boguchwała
Gmina Boguchwała
Gmina Chmielnik
Gmina Chmielnik
Gmina Czarna
Gmina Czarna
Gmina Czudec
Gmina Czudec
Gmina Głogów Małopolski
Gmina Głogów Młp.
Gmina Krasne
Gmina Krasne
Gmina Lubenia
Gmina Lubenia
Fundusze europejskie UE
Logotypy gmin
Gmina Łańcut
Gmina Łańcut
Miasto Łańcut
Miasto Łⱥńcut
Gmina Miasto Rzeszów
Gmina Miasto Rzeszów
Gmina Świlcza
Gmina Świlcza
Gmina Trzebownisko
Gmina Trzebownisko
Gmina Tyczyn
Gmina Tyczyn

Teren ROF pokrywa się z OSI wskazanym w Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 dla wszystkich kierunków działań w ramach priorytetu tematycznego 3.3 Funkcje metropolitalne Rzeszowa (Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął w dniu 08.09.2015 r. Uchwałę Nr 90/2067/15 w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) na terenie miasta wojewódzkiego Rzeszowa i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020).

Z przyjemnością prezentujemy interaktywną mapę przedstawiającą inwestycje zrealizowane na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Na mapie zaznaczono również wybrane zabytki oraz atrakcje turystyczne.